Fasáda – Tvrdošovce

RD - Vráble
Fasáda - Mojzesovo