Kúpelňa – Maňa

Fasáda - Mojzesovo
Fasáda - Dolný Ohaj