Prístrešok pre auto – Veľký Lapáš

Záhradné posedenie
Garáž so skladom